mandag 1. februar 2010

Franco Costa

Franco Costa er en Italiensk kunstner. Han maler flotte og fargerike bilder. Han er interessert i sport, og har hatt mange oppdrag blant annet innen større evenementer innen båtsport og seiling.

www.francocosta.it

Her er noen av hans verk:

Romantikken


Romantikken

Romantikken var fra omtrent slutten av 1700-tallet til midten av 1800-tallet. Romantikken ble sterkt uttrykt i bildekunst, litteratur og musikk. Kunsten skulle være særegen, original, fantasifult, den var preget av sterke følelser og bildebruken var ofte tatt fra naturen.Henrik Wergeland (1808-1845), en meget sentral norsk dikter fra denne tiden. Wergeland, som person, ble beskrevet som vill, hissig og brå. Men de mange kjærlighetsdiktene hans sto i kontrast til dette. Han skrev blandt annet diktet "Mig selv" i 1840. I løpet av sitt korte liv skrev han om lag 9000 sider.

Sitat av Henrik Wergeland:
"Klag ikke unders stjernene over mangel på lyse punkter i ditt liv."

"Bokhyllen er den stige, hvorved du bliver din overmanns lige."

"Som insektets stikk i muslingen, avler fornærmelser kun perler i mitt hjerte. De skulle en gang pryde min ånds diadem."


Bildekunsten var mye preget av historiemaleri og folkelivsskildring, eksotiske scener og fantasifulle drømmebilder.Edvard Grieg (1843-1907) var en norsk komponist. Grieg er den norske komponisten som har fått størst internasjonalt gjennomslag. Han blandet folkemusikalske trekk med et høyromantisk musikkspråk. Noen av hans mest kjente verk er; klaverkonsert i a-moll op. 16, Peer Gynt suittene, med blant annet "Morgenstemmning" og "I dovregubbens hall" og Ballade i g-moll op.24.


Den frankse kunstneren Théodore Géricaults (1791-1824) mest kjente verk "Medusas flåte" (1819). Bilde vakte stor oppsikt og ble den franske romantikkens flaggskip.