torsdag 3. juni 2010

Kåseri

Kåseri er en type muntlig tekst som preges av humor, overdrivelser, sarkasme og ironi. Kåseriet har korte setninger, klare poeng og selv om det inneholder humor skal det være en seriøs undertone. En kan også bruke slang og er nær beslektet med essayet. Ordet kåseri kommer fra fransk og betyr ”å småprate”.