tirsdag 26. oktober 2010

"Hjernen er alene" av deLillos


"Jeg ser" av Sigbjørn Obstfelder

Jeg'et i diktet ser først verden fra en lang avstand, og begynner å beskrive himmelen, skyene og solen. Så flytter han seg litt nærmere seg selv. Han ser at husene er høye, de tusende vinduer og kirketårnene i det fjerne. Så ser han på personene rundt seg, herrene er velkledde og damene smiler. Så kommer han til seg selv. Han føler han har kommet på feil klode, han kjenner seg ikke igjen og synes at alt er så undelig.
torsdag 3. juni 2010

Kåseri

Kåseri er en type muntlig tekst som preges av humor, overdrivelser, sarkasme og ironi. Kåseriet har korte setninger, klare poeng og selv om det inneholder humor skal det være en seriøs undertone. En kan også bruke slang og er nær beslektet med essayet. Ordet kåseri kommer fra fransk og betyr ”å småprate”.

torsdag 22. april 2010

Mitt navn er Henrik Wergeland


Jeg mener at Nordmenn bør få sitt eget skriftspråk før Aarhundredet ned rødmer (1800-tallet). Jeg er en stolt Norvagist, jeg mener at vi må videreutvikle det danske språket vi allerede har ved å putte inn diverse særnorske ord og uttrykk. Jeg mener at vi må vælge de udtryk, som beqvemmes og friest gjengive og meddele Tankerne, vi må bruke norske ord og uttryk!
Jeg mener en språklig omstøbing bør finne sted, men vi må ta større hensyn til systemet i dialektene og det norrøne språket. Jeg mener at et nytt norsk språk vil skape samhold i det norske folket slik at vi kan fungere som en nasjon som står samlet.

mandag 1. februar 2010

Franco Costa

Franco Costa er en Italiensk kunstner. Han maler flotte og fargerike bilder. Han er interessert i sport, og har hatt mange oppdrag blant annet innen større evenementer innen båtsport og seiling.

www.francocosta.it

Her er noen av hans verk:

Romantikken


Romantikken

Romantikken var fra omtrent slutten av 1700-tallet til midten av 1800-tallet. Romantikken ble sterkt uttrykt i bildekunst, litteratur og musikk. Kunsten skulle være særegen, original, fantasifult, den var preget av sterke følelser og bildebruken var ofte tatt fra naturen.Henrik Wergeland (1808-1845), en meget sentral norsk dikter fra denne tiden. Wergeland, som person, ble beskrevet som vill, hissig og brå. Men de mange kjærlighetsdiktene hans sto i kontrast til dette. Han skrev blandt annet diktet "Mig selv" i 1840. I løpet av sitt korte liv skrev han om lag 9000 sider.

Sitat av Henrik Wergeland:
"Klag ikke unders stjernene over mangel på lyse punkter i ditt liv."

"Bokhyllen er den stige, hvorved du bliver din overmanns lige."

"Som insektets stikk i muslingen, avler fornærmelser kun perler i mitt hjerte. De skulle en gang pryde min ånds diadem."


Bildekunsten var mye preget av historiemaleri og folkelivsskildring, eksotiske scener og fantasifulle drømmebilder.Edvard Grieg (1843-1907) var en norsk komponist. Grieg er den norske komponisten som har fått størst internasjonalt gjennomslag. Han blandet folkemusikalske trekk med et høyromantisk musikkspråk. Noen av hans mest kjente verk er; klaverkonsert i a-moll op. 16, Peer Gynt suittene, med blant annet "Morgenstemmning" og "I dovregubbens hall" og Ballade i g-moll op.24.


Den frankse kunstneren Théodore Géricaults (1791-1824) mest kjente verk "Medusas flåte" (1819). Bilde vakte stor oppsikt og ble den franske romantikkens flaggskip.
torsdag 12. november 2009

Det moderne projektet

Det moderne projektet: