onsdag 19. august 2009

Middelalderen

Middelalderen var fra år 1000-1400. Kristendom var spesielt viktig for mennesker under denne tiden og alle var en del av den. Det var stor uenighet om det var kirken eller staten som skulle regjere. Gotikken kom til Europa og jesus gikk fra å være himmelkonge til å bli Jesus på kors. Det var ikke mange som kunne skrive og lese i Middelalderen, kun prester og kongen og hans menn kunne det. Derfor ble de fleste budskap gitt gjennom bilder. Det var sjeldent med bøker, men en ev de mest kjente var Kongespeilet, det var en lærebok for konger. I den sto det hvordan konger skulle styre på en riktig måte.